ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την παροχή ολοκληρωμένων και ικανοποιητικών εμπειριών, η μάρκα DS προσφέρει πλήθος υπηρεσιών. Όλες φέρουν το λογότυπο DS καθώς έτσι ενισχύουν την αξία της DS και καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες
• Λύσεις χρηματοδότησης DS : χρηματοδοτικά προϊόντα και επιλογές leasing
• DS Connect : υπηρεσίες μέσω διαδικτύου
• DS Service : τμήμα after-sales και προσφορές συντήρησης