ALLER AU CONTENU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο παρών δικτυακός Ιστότοπος www.dsautomobiles.gr  («Ιστότοπος» Ή “site”) ανήκει στον όμιλο Stellantis Auto S.A.S. με έδρα στη Γαλλία στη διεύθυνση 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300, Poissy. Φιλοξενεί και λειτουργεί από την DS Automobiles, που ανήκει στην εταιρεία Stellantis Europe SpA με έδρα στην Ιταλία στη διεύθυνση Corso Agnelli 200, 10135 - Τορίνο, και τον επίσημο εθνικό διανομέα και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή προϊόντων DS στην Ελλάδα, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία AIGLON ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 240-242, τ.κ. 15231, με Α.Φ.Μ. 094316817.

Ο παρών Ιστότοπος www.dsautomobiles.gr προορίζεται για την προσωπική πληροφόρηση των χρηστών του. Η χρήση και πρόσβαση στον Ιστότοπο υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η σύνδεση και η πρόσβαση στο site www.dsautomobiles.gr  υποδηλώνει την κατανόηση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη του site του συνόλου των γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης αυτού.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των ως άνω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να μην κάνετε χρήση αυτής.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Ιστοτόπου www.dsautomobiles.gr και του περιεχομένου αυτού. Ο Ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα αυτοί (οι ανήλικοι) αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτού και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, η AIGLON ΑΕ, η DS Automobiles, Stellantis Europe SpA, οι θυγατρικές της και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου της δικτύου, δεν φέρουν καμία ευθύνη.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1.     Πνευματική ιδιοκτησία

2.     Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

3.     Προσωπικά δεδομένα

4.     Σύνδεσμοι hypertextes

5.     Αποκλεισμός ευθύνης

6.     Ενημέρωση, επικαιροποίηση, λειτουργία

7.     Δεσμοί-links-προς άλλα sites

8.     Χρηματοδότηση

9.     Ενναλακτική επίλυση διαφορών

10.  Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

11.  Cookies

12.  Αποδοχή όρων χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

 

Stellantis Europe S.p.A.

Έδρα: C.so G. Agnelli 200,

10135 - Torino,

Italy

 

AIGLON A.E.

Λεωφόρος Κηφισίας 240-242

152 31- Χαλάνδρι Αττικής

Τηλ.: 2106700450

Ελλάδα

Αίτημα επικοινωνίας με τη μάρκα:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν υπεύθυνο χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1.1. Η AIGLON Α.Ε. και η DS Automobiles, Stellantis Europe SpA ενημερώνουν τους χρήστες του Ιστοτόπου ότι όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Το συνολικό περιεχόμενο του Ιστοτόπου προστατεύεται από:

α) τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, αναφορικά με ανηρτημένες φωτογραφίες, άρθρα, γραφικά και ψηφιακά αρχεία ήχου και εικόνας κ.λπ.,

β) τη νομοθεσία περί σχεδίων και υποδειγμάτων, αναφορικά κυρίως με τα μοντέλα οχημάτων που απεικονίζονται στον Ιστότοπο και τις ονομασίες αυτών,

γ) τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Εν προκειμένω προστατεύονται ενδεικτικώς το λογότυπο της DS AUTOMOBILES, το εμπορικό σήμα “DS”, το σήμα και η επωνυμία της AIGLON A.E., καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα εμβλήματα των μοντέλων οχημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

1.2. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της κατασκευάστριας εταιρείας DS AUTOMOBILES, των θυγατρικών της, των εταιρειών του ομίλου Stellantis Auto S.A.S. ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εκμετάλλευσή τους από την ανωτέρω κατασκευάστρια εταιρεία. Το σήμα, η επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα AIGLON ανήκουν στην αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη ιδιοκτησία της AIGLON Α.Ε.

1.3. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο διαδικασία, και μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο) η ολική ή η μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, χρήση, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, ενσωμάτωση, αναδημοσίευση, μετάφραση, εμπορική χρήση, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της κατασκευάστριας εταιρείας DS AUTOMOBILES ή της εταιρείας στην οποία ανήκουν τα εν λόγω στοιχεία. Περαιτέρω, απαγορεύεται και η χρήση οιασδήποτε πληροφορίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα μέλη του δικτύου DS AUTOMOBILES στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

1.4. Κάθε ενέργεια αντίθετη με τα ανωτέρω οριζόμενα συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και αποτελεί όλως ενδεικτικώς κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, γραφικών, μοντέλων, ή (και) σημάτων.

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1. Πληροφορίες και εικόνες που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο βασίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά που ισχύουν κατά τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή τη στιγμή που ενημερώνεται ή επικαιροποιείται η συγκεκριμένη σελίδα.

2.2. Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται στα απεικονιζόμενα αυτοκίνητα είναι είτε στάνταρ, είτε προαιρετικοί, είτε δεν είναι καθόλου διαθέσιμοι, ανάλογα με την εκάστοτε έκδοση.

2.3. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DS διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και των χρωμάτων των αυτοκινήτων της. Επιπλέον, οι σημερινές τεχνολογίες αναπαραγωγής δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων.

 2.4. Τα μοντέλα και οι εκδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και του προαιρετικού εξοπλισμού, είναι αυτά που διατίθενται στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ή και να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες του κόσμου.

2.5. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, έχουν σκοπό τη γενικότερη ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

2.6. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές, είναι ενδεικτικές, είναι οι ανώτατες συνιστώμενες τιμές πώλησης στην Ελλάδα, και δεν δεσμεύουν ούτε την AIGLON Α.Ε., ούτε την DS, ούτε τις θυγατρικές της, ούτε και τα μέλη του επισήμου δικτύου των διανομέων της.

2.7. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι πώληση ή κράτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου DS πραγματοποιείται μόνο με την υπογραφή συμβολαίου πώλησης ή δελτίου παραγγελίας μέσω ενός Εξουσιοδοτημένου Διανομέα.

2.8. Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site είναι αυτές που προσφέρονται από τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου DS  στην Ελλάδα.

2.9. Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ, οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές. Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, εκτός αν πρόκειται για εγγυήσεις.

2.10. Το δίκτυο των διανομέων της DS βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το site.

2.11. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του επισήμου δικτύου πωλήσεων της AIGLON Α.Ε. και της DS είναι ανεξάρτητες εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν την ελευθερία και την ευχέρεια να εκδίδουν τους δικούς τους τιμοκαταλόγους, να συμμετέχουν ή όχι στις ενέργειες που προτείνονται από την AIGLON ΑΕ ή/και την DS (συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων), και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για πληροφορίες που εκείνες παρέχουν μέσω αυτού του site.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Η AIGLON Α.Ε. ως επίσημος εθνικό διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής προϊόντων DS στην Ελλάδα, αιτείται την εκ μέρους σας καταχώρηση προσωπικών στοιχείων τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση της εκάστοτε ζητηθείσας υπηρεσίας, ενδεικτικά ενδέχεται να ζητηθεί η καταχώρηση ονόματος, διεύθυνσης, τηλεφώνου και στοιχείων επικοινωνίας,  , όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (για παράδειγμα σε αίτηση για λήψη εντύπου ή πραγματοποίηση Test Drive).

3.2. Η AIGLON ΑΕ σέβεται την επιθυμία για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως και οικειοθελώς τα καταχωρήσετε. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, για την προώθηση προϊόντων, την έρευνα αγοράς ή τον έλεγχο δεδομένων πωλήσεων, και προκειμένου η AIGLON Α.Ε. να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας σε όποιες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3.4. Σημειώνεται ότι η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει με τον πλέον ασφαλή και προσήκοντα τρόπο και με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

3.5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@ds.gr.

3.6. Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης αυτών.

3.7. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή ή και την διόρθωση των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη σελίδα του Δικτύου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@ds.gr και αυτά θα διαγραφούν από τα τηρούμενα αρχεία μας.

3.8. Η AIGLON Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση από τα αρχεία της όσα από αυτά κρίνει σκόπιμο.

3.9. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

 

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ HYPERTEXTES
Σε καμία περίσταση, η DS δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site www.dsautomobiles.gr.
5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1. Η χρήση του site www.dsautomobiles.gr. γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.

5.2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται με δική τους ευθύνη και αναλαμβάνουν κάθε τυχόν κίνδυνο ανακύψει από την πρόσβαση και χρήση του site.

5.3. Η DS AUTOMOBILES, Stellantis Europe SpA, οι εταιρείες του ομίλου Stellantis Auto S.A.S. και οι θυγατρικές του, η AIGLON Α.Ε. και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου της, δ εν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες προκληθούν από τη χρήση του εν λόγω site ή των συνδέσμων που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Ομοίως δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προκληθείσα καταστροφή λογισμικού, απώλεια δεδομένων ή/και προγραμμάτων.

5.4. Περαιτέρω η DS δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

5.5. Η DS AUTOMOBILES, Stellantis Europe SpA, οι εταιρείες του ομίλου Stellantis Auto S.A.S. και οι θυγατρικές του, η AIGLON Α.Ε. και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου της, ουδεμία ευθύνη φέρουν  για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά σχετίζεται ιδίως με τυχόν ύπαρξη σφαλμάτων, παραλείψεων, ανακριβειών τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, ετεροχρονισμένων πληροφοριών εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

5.6. Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών Ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

5.7. Η DS AUTOMOBILES, Stellantis Europe SpA, οι εταιρείες του ομίλου Stellantis Auto S.A.S. και οι θυγατρικές του, η AIGLON Α.Ε. και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου της, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκληθεί στον χρήστη από τη χρήση των περιοχών του Ιστοτόπου για την πρόσβαση σε προνομιακές υπηρεσίες (π.χ. My DS) ή/και του κωδικού πρόσβασης (password) σε αυτές. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικός και οι χρήστες πρέπει να τον διατηρούν εμπιστευτικό.

5.8. Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού του υπολογιστή και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε χρήστης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.

5.9. Αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, φέρουν οι χρήστες.

5.10. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο site www.dsautomobiles.gr μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η σύνδεση με τον Ιστότοπο www.dsautomobiles.gr δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας από την οποία συνδέεται.

 

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1. Η DS ή/και η AIGLON Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τη διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς καμία προηγουμένη ειδοποίηση, τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλά και οποιαδήποτε στοιχεία, προϊόντα ή υπηρεσίες παρουσιάζονται σε αυτόν.

6.2. Όλες οι αλλαγές ισχύουν και δεσμεύουν τους χρήστες του Ιστοτόπου. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα για την ανάγνωση αυτών των γενικών όρων κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στο site. Γι’ αυτό, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του site.

6.3. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

6.4. Η DS ή/και η AIGLON Α.Ε. θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουν τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του αλλά η διαθεσιμότητα αυτού μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών ή/και από άλλα δίκτυα επικοινωνίας ή άλλες αιτίες παρεμβολής.

6.5. Επίσης, ενδέχεται η λειτουργία του site να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κείμενων πέραν της δυνατότητας ελέγχου της DS ή/και της AIGLON Α.Ε. ή ανεξαρτήτως της βουλήσεώς τους.

7. ΔΕΣΜΟΙ - LINKS - ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

7.1. Με τους συνδέσμους αυτούς, στους οποίους ο Ιστότοπος μας παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, θα εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και θα μεταφερθείτε στις ιστοσελίδες άλλων διαδικτυακών τόπων τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα με τα οποία ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχει η εταιρεία μας.

7.2. Η δυνατότητα μετάβασης σε ιστότοπο τρίτου μέρους, σας παρέχεται, προκειμένου να διευκολυνθείτε -και μόνο- στην ανεύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιλέγοντας να ακολουθήσετε ιστοτόπους τρίτων, θα φύγετε από τον Ιστότοπο της AIGLON A.E. και θα επισκεφθείτε άλλον ιστότοπο ο οποίος δεν ελέγχεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την AIGLON A.E..

7.3. Η AIGLON A.E., δεν είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοτόπους τρίτων. Η AIGLON A.E. δεν σχετίζεται με τους τρίτους που χειρίζονται τους ιστοτόπους αυτούς και, επομένως, ούτε ελέγχει, ή εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς ούτε ελέγχει ή εγγυάται την τήρηση ή μη της εν γένει ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας από τους τρίτους. Η AIGLON A.E. συνιστά και σας προτρέπει να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος Ιστοτόπου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω ιστότοπο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος Ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η AIGLON A.E. συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις για πληροφορία που παρέχεται σε ιστότοπο τρίτου, παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας στον τρίτο που ελέγχει τον εν λόγω ιστότοπο.

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

8.1. Όλες οι πληροφορίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται στο site www.dsautomobiles.gr  παρέχονται από το εκάστοτε αναφερόμενο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα.

8.2. Οι προσφορές και τα πακέτα χρηματοδότησης ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναρτώνται σε αυτό το site. Τα τυχόν στοιχεία αυτά δεν είναι δεσμευτικά, δεν έχουν συμβατικό χαρακτήρα και η εγγραφή του χρήστη σε αυτά δεν αποτελεί αίτηση ή προσφορά χρηματοδότησης.

 

9. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για νομικούς λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή της ΕΕ έχει θέσει σε λειτουργία μία online πλατφόρμα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με καταναλωτές, η οποία ονομάζεται ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform - Online Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών). Μπορείτε να βρείτε την Πλατφόρμα ODR στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Παρακαλούμε σημειώστε ότι υποχρεούμαστε να σας παράσχουμε αυτή την πληροφόρηση ανεξαρτήτως της συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

10.1. Ο Ιστότοπος www.dsautomobiles.gr και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο.

10.2. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

11. COOKIES

11.1. Ο Ιστότοπος διαθέτει σύστημα cookies. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή καθώς δεν περιέχουν ιούς και δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας. Ο χρήστης πληροφορείται ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή, τα cookies μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στην εφαρμογή περιήγησής του (web browser).

11.2. Στέλνουμε ένα ή περισσότερα cookies (μικρά αρχεία που περιέχουν μια σειρά χαρακτήρων) στον υπολογιστή σας ή άλλο τερματικό προκειμένου να δοθεί στην εφαρμογή περιήγησής σας ένα μοναδικό προσδιοριστικό αναγνώρισης.

11.3. Τα cookies καταγράφουν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μένετε συνδεδεμένοι, το χρόνο αποσύνδεσης, τις σελίδες που επισκέπτεσθε.

11.4. Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν στον προσδιορισμό των σημαντικότερων πληροφοριών ώστε να βελτιώσουμε το site, καθώς και για την βελτίωση της χρήσης του site από τον εκάστοτε χρήστη.

11.5. Σε καμία περίπτωση αυτά τα cookies δεν περιέχουν ονομαστικά στοιχεία.

11.6. Οι χρήστες μπορούν οποτεδήποτε να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία των cookies μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τη χρήση των cookies, παρακαλείσθε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies της εταιρείας μας.

 

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.