ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Οι καμπάνιες ανάκλησης αφορούν την ασφάλειά σας ή την συμμόρφωση του αυτοκινήτου σας με τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις. Θα πρέπει να απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατό στο Εξουσιοδοτημένο συνεργείο σας. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται δωρεάν.

i