ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο διαδικτυακός τόπος (site) www.dsautomobiles.gr προορίζεται για προσωπική πληροφόρηση των χρηστών του.

Η χρήση και η πρόσβαση σε αυτό το site υπόκεινται στις παρακάτω προϋποθέσεις καθώς επίσης και στους ισχύοντες νόμους. Η σύνδεση και η πρόσβαση στο site www.dsautomobiles.gr υποδηλώνει την πλήρη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή από την πλευρά των χρηστών του συνόλου των όρων και γενικών προϋποθέσεων.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας www.dsautomobiles.gr και του περιεχομένου αυτής. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα αυτοί (οι ανήλικοι) αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, η AIGLON ΑΕ, η AUTOMOBILES DS (εφεξής, «DS»), οι θυγατρικές της, και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου της δικτύου δεν φέρουν καμία ευθύνη.
Σύνοψη των ενοτήτων :
1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
2. Πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες
3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων
4. Σύνδεσμοι hypertextes
5. Εφαρμοστέο δίκαιο
6. Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης
7. Περιορισμένη ευθύνη
8. Ενημέρωση και επικαιροποίηση
9. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση
10. Cookies

Ο δικτυακός τόπος δημοσιοποιείται από την AUTOMOBILES DS Ανώνυμη Εταιρεία με κεφάλαιο 16.000.000€ με έδρα το Παρίσι (17ο) – Immeuble Colisée III – 12, rue Fructidor, που είναι καταχωρημένη στα μητρώα των στο Εμπορικό επιμελητήριο και στο μητρώο εταιρειών του Παρισιού με τον αριθμό μητρώου B 642 050 199
Επικοινωνία : Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
• Έδρα :
PSA – Peugeot – Citroën
Rond Point Jenatzy
78300 Poissy
France
Υπεύθυνος Επικοινωνίας στην Ελλάδα
AIGLON ΑΒΕΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
Χαλάνδρι Αττικής

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  Η DS ενημερώνει τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου αυτού του site προστατεύεται από :
  a) τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων : σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κυρίως φωτογραφίες, άρθρα, σχέδια, και βίντεο,
  b) και/ή τη νομοθεσία περί μοντέλων και σχεδίων : αφορά κυρίως μοντέλα οχημάτων που εικονίζονται στο site,
  c) τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων/μαρκών: αφορά κυρίως το λογότυπο και σήμα DS, και τα σήματα των μοντέλων που εικονίζονται σε αυτό το site.
  Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ιδιοκτησία της AUTOMOBILES DS ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη εκμετάλλευσή τους από την DS. Το σήμα, η επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα AIGLON ανήκουν στην αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη ιδιοκτησία της AIGLON Α.Ε.
  Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η ολική αναπαραγωγή, η αντιπροσώπευση, η χρήση, η προσαρμογή, η αλλαγή, η ενσωμάτωση, η μετάφραση, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή η εμπορική χρήση, εν μέρει ή πλήρως, και με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε διαδικασία και σε οποιοδήποτε σχήμα (εκτύπωση, ψηφιακή, κ.λπ.), χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της AUTOMOBILES DS ή/και της AIGLON.

Κάθε ενέργεια αντίθετη με τα ανωτέρω οριζόμενα συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και αποτελεί όλως ενδεικτικώς κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, γραφικών, μοντέλων, ή (και) σημάτων.

 1. Πληροφορίες που αφορούν προϊόντα κα υπηρεσίες.
  Πληροφορίες και εικόνες που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο βασίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ισχύ τη στιγμή της δημοσίευσης του site, ή τη στιγμή της επικαιροποίησης/ενημέρωσης της συγκεκριμένης σελίδας.
  Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται στα εικονιζόμενα αυτοκίνητα ενδέχεται να περιλαμβάνονται στη στάνταρ διαμόρφωση, να είναι προαιρετικοί, ή και να μην είναι καθόλου διαθέσιμοι, ανάλογα με τις εκδόσεις.
  Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DS διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και των χρωμάτων των αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι σημερινές τεχνολογίες αναπαραγωγής δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων.
  Τα μοντέλα ή/και οι εκδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και του προαιρετικού εξοπλισμού τους, είναι αυτά που διατίθενται στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ή να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες του κόσμου.
  Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, έχουν το σκοπό τη γενική ενημέρωση και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
  Επιπρόσθετα, όλες οι αναγραφόμενες τιμές, είναι ενδεικτικές, είναι οι ανώτατες συνιστώμενες τιμές πώλησης στην Ελλάδα, και δεν δεσμεύουν ούτε τη DS, ούτε τις θυγατρικές της, ούτε την AIGLON, ούτε και τα μέλη του επισήμου δικτύου των διανομέων της.
  Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι πώληση ή κράτηση ενός αυτοκινήτου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον με την υπογραφή συμβολαίου πώλησης ή δελτίου παραγγελίας μέσω ενός εξουσιοδοτημένου διανομέα.
  Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site είναι οι προσφερόμενες από τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου της DS. Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ, οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν την τοποθέτηση, εκτός αν πρόκειται για εγγυήσεις. Οι τιμές εγγυήσεων ισχύουν μόνον για την αναγραφόμενη περίοδο.
  Το δίκτυο των διανομέων της DS βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το site.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη του επισήμου δικτύου πωλήσεων της DS είναι ανεξάρτητες εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν την ελευθερία να εκδίδουν τους δικούς τους τιμοκαταλόγους, να συμμετέχουν ή όχι στις ενέργειες που προτείνονται από τη DS (συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων), και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για πληροφορίες που εκείνες παρέχουν μέσω αυτού του site
 2. Προστασία των προσωπικών δεδομένων
  Η AIGLON η οποία είναι η επίσημη εισαγωγέας των αυτοκινήτων και λοιπών προϊόντων που σχετίζονται με τα οχήματα DS, αιτείται την εκ μέρους σας καταχώρηση προσωπικών στοιχείων τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση της εκάστοτε ζητηθείσας υπηρεσίας, ενδεικτικά μπορεί να σας ζητηθεί η καταχώρηση ονόματος, διεύθυνσης, τηλεφώνου και στοιχείων επικοινωνίας,, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (για παράδειγμα σε αίτηση για λήψη εντύπου ή πραγματοποίηση Test drive). Αν επιλέξετε να καταχωρήσετε οικειοθελώς και εκουσίως στηνAIGLON  τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά θα αποθηκευθούν και είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την προώθηση προϊόντων, έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προκειμένου η AIGLON  να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Η AIGLON  μπορεί να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές ή μέρος αυτών στην κατασκευάστρια εταιρεία AUTOMOBILES DS καθώς και στους Διανομείς DS ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. ΗAIGLON  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων που μας αποστέλλετε.
  Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@ds.gr Αν έχετε υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα στη σελίδα του Δικτύου και επιθυμείτε τη διαγραφή τους από τα αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@ds.gr   και αυτά θα διαγραφούν από τα αρχεία μας.

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης αυτών..
Η AIGLON  δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site της AIGLON , και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Η AIGLON  διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι από αυτά κρίνει σκόπιμο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω καλείστε να επικοινωνείτε στον κάτωθι λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ds.gr.

 1. Σύνδεσμοι hypertexts– Δεσμοί (links) προς άλλα sites
  Η δημιουργία ενός συνδέσμου hypertext στο site www.dsautomobiles.gr προϋποθέτει την προγενέστερη γραπτή άδεια της DS. Σε καμία περίσταση, η DS δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site www.dsautomobiles.gr .

Με τους συνδέσμους αυτούς, στους οποίους η ιστοσελίδα μας παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, θα εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας και θα μεταφερθείτε στις ιστοσελίδες άλλων διαδικτυακών τόπων τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα με τα οποία ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχει η εταιρεία μας.

 

Η δυνατότητα μετάβασης σε ιστότοπο τρίτου μέρους, σας παρέχεται, προκειμένου να διευκολυνθείτε -και μόνο- στην ανεύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιλέγοντας να ακολουθήσετε ιστοτόπους τρίτων, θα φύγετε από τον ιστότοπο της AIGLON A.E. και θα επισκεφθείτε άλλον ιστότοπο ο οποίος δεν ελέγχεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την AIGLON A.E..

 

Η AIGLON A.E., δεν είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοτόπους τρίτων. Η AIGLON A.E. δεν σχετίζεται με τους τρίτους που χειρίζονται τους ιστοτόπους αυτούς και, επομένως, ούτε ελέγχει, ή εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς ούτε ελέγχει ή εγγυάται την τήρηση ή μη της εν γένει ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας από τους τρίτους. Η AIGLON A.E. συνιστά και σας προτρέπει να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω ιστότοπο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η AIGLON A.E. συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις για πληροφορία που παρέχεται σε ιστότοπο τρίτου, παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας στον τρίτο που ελέγχει τον εν λόγω ιστότοπο.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
  Ο διαδικτυακός τόπος www.dsautomobiles.gr και οι αναγραφόμενοι νομικοί γενικοί υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση του περιεχομένου του site, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 2. Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης
  Η DS μέσα σε αυτό το διαδικτυακό τόπο, θέτει στη διάθεση των χρηστών διάφορες περιοχές/σελίδες όπου είναι η δυνατή η πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες (πχ : Ο χώρος μου DS).
  Για να αποκτήσει κάποιος την απαραίτητη πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες, θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το όνομα, το επίθετο, τον ταχυδρομικό του κώδικα, και να επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης (password). Αυτός ο κωδικός είναι αυστηρά προσωπικός και είναι υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα του. Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση αυτού του κωδικού και η DS δεν φέρει καμία ευθύνη για ολική ή μερική απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτών των σελίδων ή/και του κωδικού πρόσβασης.
  Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει τη DS για κάθε παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή των προσωπικών του σελίδων, και να αποσυνδέεται μετά από κάθε επίσκεψη στο site.
 3. Περιορισμένη ευθύνη
  Η χρήση του site www.dsautomobiles.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται με δική τους ευθύνη και αναλαμβάνουν κάθε τυχόν κίνδυνο ανακύψει από την πρόσβαση και χρήση του site.
  Η DS, οι θυγατρικές της, η AIGLON και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου της δικτύου, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες προκληθούν από τη χρήση του site ή των συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό. Ομοίως δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν καταστροφή του λογισμικού, απώλεια των δεδομένων ή των προγραμμάτων, με επακόλουθο την οικονομική εξαιτίας της χρήσης αυτού του site ή των συνδέσμων που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

Περαιτέρω, η AIGLON δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η DS, οι θυγατρικές της, η AIGLON ΑΕ και τα μέλη του Εξουσιοδοτημένου της Δικτύου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά σχετίζεται ιδίως με τυχόν ύπαρξη σφαλμάτων, παραλείψεων, ανακριβειών τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, ετεροχρονισμένων πληροφοριών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού του υπολογιστή και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε χρήστης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.

Αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, φέρουν οι χρήστες.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι μερικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο site www.dsautomobiles.gr μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας.
Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η σύνδεση με το site www.dsautomobiles.gr δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας από την οποία συνδέεται.

 1. Ενημέρωση/επικαιροποίηση

Η DS  ή/και η AIGLON ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να διαγράφει ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς καμία προηγουμένη ειδοποίηση, τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλά και οποιαδήποτε στοιχεία, προϊόντα ή υπηρεσίες παρουσιάζονται σε αυτόν.

Όλες οι αλλαγές ισχύουν και δεσμεύουν τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα για την ανάγνωση αυτών των γενικών όρων κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στο site. Γι’ αυτό, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του site.

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η DS ή/και η AIGLON ΑΕ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών ή/και από άλλα δίκτυα επικοινωνίας ή άλλες αιτίες παρεμβολής.

Επίσης, ενδέχεται η λειτουργία του site να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κείμενων πέραν της δυνατότητας ελέγχου της DS ή/και της AIGLON ΑΕ ή ανεξαρτήτως της βουλήσεώς τους.

 1. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση
  Όλες οι πληροφορίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται στο site www.dsautomobiles.gr παρέχονται από το κάθε φορά αναφερόμενο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Οι προσφορές και τα πακέτα χρηματοδότησης ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις και εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το site. Τα τυχόν στοιχεία αυτά δεν είναι δεσμευτικά και η εγγραφή του χρήστη σε αυτά δεν αποτελεί αίτηση ή προσφορά χρηματοδότησης

Cookies
Το site διαθέτει σύστημα cookies. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή καθώς δεν περιέχουν ιούς και δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας. Ο χρήστης πληροφορείται ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή, τα «cookies» μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στην εφαρμογή περιήγησής του (web browser).

Στέλνουμε ένα ή περισσότερα «cookies» (μικρά αρχεία που περιέχουν μια σειρά χαρακτήρων) στον υπολογιστή σας ή άλλο τερματικό προκειμένου να δοθεί στην εφαρμογή περιήγησής σας ένα μοναδικό προσδιοριστικό αναγνώρισης.

Τα «cookies» καταγράφουν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μένετε συνδεδεμένοι, το χρόνο αποσύνδεσης, τις σελίδες που επισκέπτεσθε.

Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν στον προσδιορισμό των σημαντικότερων πληροφοριών ώστε να βελτιώσουμε το site, καθώς και για την βελτίωση της χρήσης του site από τον εκάστοτε χρήστη.

Σε καμία περίπτωση αυτά τα «cookies» δεν περιέχουν ονομαστικά στοιχεία.

Οι χρήστες μπορούν οποτεδήποτε να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία «cookies» μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησης.

.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τη χρήση των cookies, παρακαλείσθε να διαβάσετε την πολιτική διαχείρισης cookies της εταιρείας μας την οποία θα βρείτε {link}.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.